Finland Flag

Finland

Individuals in Finland who experience sexual attraction to children can find support and assistance here:

Suomalaiset, jotka kokevat seksuaalista vetovoimaa lapsiin, voivat saada tukea ja apua täältä:

      Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen omahoito-ohjelmaan
      ReDirection - Laittoman kuvamateriaalin käyttäjän omahoito-ohjelma
      

There is also an available, free of charge, anonymous, online treatment program in Finnish. Recruitment for Bridge runs from 18 September 2023 to 21 July 2024:

Saatavilla on myös maksuton, anonyymi, suomenkielinen online-hoito-ohjelma. Rekrytointi Bridge kestää 18.9.2023 - 21.7.2024:

      Bridge / Bridge (TOR)