Norway Flag

Norway

Det finnes help is for people over 18 with a sexual interest in children, who have a self-identified risk, and who want help to avoid acting on their sexual interest.

Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

detfinneshjelp.no