Slovakia Flag

Slovakia

There is an available, free of charge, anonymous, online treatment program in Slovak for thoese who experience sexual attraction to children. Recruitment for Bridge runs from 18 September 2023 to 21 July 2024:

Pre tých, ktorí pociťujú sexuálnu príťažlivosť k deťom, je k dispozícii bezplatný anonymný online liečebný program v slovenčine. Nábor pre Bridge prebieha od 18. septembra 2023 do 21. júla 2024:

        Bridge / Bridge (TOR)