Sweden Flag

Sweden

Individuals in Sweden who experience sexual attraction to children can find support and assistance here:

Personer i Sverige som upplever sexuell attraktion till barn kan få stöd och hjälp här:

      Preventell
      

Det finns också tillgängligt, kostnadsfritt, anonymt, ett onlinebehandlingsprogram på svenska:

      Bridge / Bridge (TOR)
      

Rekrytering till Bridge pågår från 18 september 2023 till 21 juli 2024