Estonia Flag

Estonia

Persons with a problematic sexual interest in children will get high-quality, anonymous and free online consultaton in Estonian and Russian if they send their question using the platform

Laste vastu probleemse seksuaalhuviga isikud saavad platvormi kasutades oma küsimuse saatmisel kvaliteetset, anonüümset ja tasuta veebikonsultatsiooni eesti ja vene keeles

KÜSI NÕ U (“Ask help”).